Partneriai

Partneriai

Projektą vykdo trys partneriai:

   
1456144054_0_linpra_logo_png-ccfb586bbcd51cdb4f57a5d77b51eb69.png
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA

Projekto vykdytojas

 

   

 

Kas mes esame?

Esame nepriklausoma verslo savivaldos organizacija. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovaujame metalo gaminių, mašinų ir įrangos, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės sektoriaus įmonių interesus. Siekiame padidinti sektoriaus įmonių konkurencingumą ir tarptautiškumą, paskatinti prekių ir paslaugų eksportą, padidinti mokslininkų ir inžinierių veiklos sinergiją, rūpinamės specialistų paruošimo kokybės pagerinimu.

 

Mes dirbame, kad:

 • Pagerinti verslininkų ir mokslininkų veiklos sąlygas Lietuvoje bei užsienyje;
 • Nariai galėtų gauti kompleksiškas - atstovavimo, tarpininkavimo, tinklaveikos organizavimo, finansų pritraukimo, technologinių mokymų, žinių vadybos ir darbuotojų ugdymo paslaugas; 
 • Sektoriaus įmonėms palengvintume gaminti ir eksportuoti aukštos pridėtinės vertės prekes, paslaugas ir sprendimus;
 • Sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, vadybinius ir vadovavimo gebėjimus bei išugdyti jų sėkmei reikalingas asmenines savybes;
 • Sukaupti ir perteikti besidomintiems žinias apie sektoriaus verslininkų ir mokslininkų potencialą;
 • Padėti inžinerinės pramonės įmonėms tapti Lietuvos ūkio lyderiais.

 Ką mes veikiame?

Siekiame pagerinti inžinerinės pramonės įmonių verslo aplinką:
 • Rengiame, vertiname ir teikiame teisės aktų tobulinimo pasiūlymus;
 • Organizuojame diskusijas su valdžios, mokslo bei mokymo institucijomis;
 • Formuojame valdžios sektoriaus nuomonę dėl verslo aplinkos pagerinimo;
 • Rengiame verslo aplinkos analizes;
 • Atstovaujame narius darbo grupėse, konferencijose, asamblėjose, įvairiose 
  komisijose bei komitetuose (LPK, CEEMET, EFFRA, ORGALIME, ManuFuture, kt.).

 
Siekiame paskatinti eksporto plėtrą:
 • Teikiame informaciją apie verslo galimybes ir sąlygas užsienyje;
 • Rengiame parodas, misijas;
 • Tarpininkaujame bendraujant su verslo atašė;
 • Platiname tarptautinei prekybai skirtus teisinius leidinius;
 • Padedame surasti partnerius Lietuvoje ir užsienyje;
 • Leidžiame sektoriaus įmonių katalogą ir prižiūrime duomenų bazę;
 • Konsultuojame eksporto vykdymo klausimais;
 • Mokome jūsų darbuotojus.

 

Siekiame paskatinti mokslo įstaigų ir verslo įmonių MTEPI sinerginę veiklą:

 • Perteikiame „Ateities gamybos" viziją Lietuvos įmonėms;
 • Atstovaujame įmonių interesus programuojant ES lėšų panaudojimo kryptis;
 • Moderuojame mokslo, verslo ir užsienio partnerių veiklos pradžią;
 • Moderuojame klasterius ir įmonių tinklaveiką, organizuojame renginius;
 • Padedame pasirengti MTEPI srities tarptautiniams projektams;
 • Leidžiame metodines priemones skatinančias inovacijas įmonėse;
 • Prižiūrime MTEPI/ verslo paslaugų teikėjų duomenų bazę.

 

Siekiame pagerinti specialistų ruošimo ir jų kompetencijų ugdymo kokybę:

 • Populiariname inžinerines profesijas;
 • Atstovaujame narių interesus rengiant profesinius standartus, mokymo
  programas ir mokymo medžiagą;
 • Atstovaujame narių interesus vertinant studijų kokybę;
 • Dalyvaujame profesinių mokyklų valdyme;
 • Dalyvaujame MTEP struktūrų valdyme;
 • Atstovaujame narių interesus ŠMM įtakojant mokymo institucijų valdymą;
 • Organizuojame kvalifikacijos kėlimo mokymus profesijos mokytojams;
 • Vykdome neformalųjį studentų mokymą ir įgyvendiname studentus
  įtraukiančius projektus;
 • Dalyvaujame atnaujinant profesinių mokyklų infrastruktūrą;
 • Rengiame specialistų atitikimo rinkos poreikiams studijas;
 • Įtakojame kvalifikacijų pripažinimo Lietuvoje sistemą.
 

   

Asociacija „Linpra" rūpinasi visomis Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėmis, suprantama, didžiausią dėmesį skirdama savo narėms.


 

Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų internetinėje svetainėje adresu: http://www.linpra.lt
Plačiau
1456129203_0_jaruzes_logo-b30237b49edce20c19631b789e38fe1e.png
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
 
  

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras moderni ir nuolat tobulėjanti švietimo įstaiga, turinti gilias tradicijas bei ilgametę mokymo patirtį. Mokymo centro veikla orientuota į viešojo intereso tenkinimą, plėtojant žmogiškuosius išteklius, padedant specialistams tobulėti ar integruotis naujoje profesinėje srityje, taip pat pagalba darbdaviams sprendžiant apsirūpinimo darbuotojais klausimus.  

Mes mokome suaugusius siekiančius įgyti profesiją arba tobulinti turimą kvalifikaciją. Padedame įmonėms apsirūpinti kvalifikuotais darbuotojais.

Misija - kurti pažangią visuomenę, ateitį grindžiant sėkmingais žmonėmis.

Vizija - statybos, transporto bei inžinerinės pramonės sektorių strateginis partneris profesinio mokymo srityje, užtikrinantis europietišką kokybę ir darbo kultūrą.

Vertybės - žmogus mums yra pagrindinė vertybė. Remdamiesi profesionalumu, patikimumu, progresyvumu ir lankstumu padedame tapti sėkminga asmenybe.

Mes siekiame: nuolat didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tapti stabilia profesinio mokymo įstaiga  užtikrinančia visuomenės ir įmonių darbuotojų mokymosi poreikių tenkinimą, sudarančia galimybę mokytojų kūrybingumo realizavimui, dalyvaujančia socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime.

Strateginis veiklos tikslas – pasiekti didesnes paslaugų teikimo apimtis per mokymo kokybės užtikrinimą (plėsti mokymo centro veiklą teikiant profesinio mokymo ir susijusias paslaugas, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę bei profesinio mokymo atitiktį darbo vietai).

Veiklos tikslai:

1. Užtikrinti Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro veiklos individualumą ir plėtrą.

2. Didinti profesinio mokymo kokybę ir atitiktį darbo vietos reikmėms.

3. Užtikrinti praktinių įgūdžių realiose darbo vietose įgijimo galimybes.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ruošiami įvairių statybinių (apdailos, mūro, betonavimo, montavimo), statybinių mašinų mašinistai bei operatoriai, kėlimo kranų operatoriai bei priežiūros meistrai, darbų vadovai, darbų saugos specialistai, suvirintojai. Transporto skyriuje mokomi visų kategorijų vairuotojai, suteikiama vairuotojų profesinė kvalifikacija (95 kodas), vairuotojai vežantys pavojingus krovinius (ADR), autotransporto priemonių remonto šaltkalviai, kėbulo taisytojai, šaltkalviai remontininkai, transporto vadybininkai ekspeditoriai bei kiti transporto darbuotojai. Taip pat atestuojami ir peratestuojami specialistai.

Mokymo centre dirbantys visų specialybių mokytojai turi gamybinio darbo patirtį ir aukštą profesinio paruošimo kvalifikaciją, didelę dalį profesijos mokytojų sudaro vyresnieji mokytojai, mokytojai metodininkai bei mokytojai ekspertai.

 
Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų internetinėje svetainėje adresu: http://www.vjdrmc.lt
Plačiau
1456128722_0_MTI_PRO_P0014_PMA_logo_juodas_BL_v1-3aeccb520a9831f4152e827f2c51856a.png
MB Praktinio mokymo akademija
  

MB Praktinio mokymo akademija įsteigta 2013 m. liepos 22 d.

Vizija - tapti lyderiaujančia metalo apdirbimo specialistų rengimo institucija Kauno regione. Mokymams naudoti naujausias mokymo metodikas bei technologijas, savo mokiniams suteikti ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įgūdžius. Užtikrinti, kad metalo apdirbimo įmonėms netrūktų kvalifikuotų specialistų.

Misija - teikti metalo apdirbimo sektoriaus specialistų rengimo, mokymo bei kvalifikacijos kėlimo paslaugas, bendradarbiauti su verslo įmonėmis bei kitomis mokymo įstaigomis rengiant specialistų mokymo programas ir populiarinant metalo apdirbimo specialisto profesiją.

Vertybės - inovatyvumas, praktiniai įgūdžiai, profesionalumas ir nuolatinis tobulėjimas.

Teikiame šias paslaugas:

- Specializuotų metalo apdirbimo specialistų rengimo programų ir metodinės medžiagos rengimas;

- Kvalifikacinis/ekspertinis mokymo progamų ir metodinės mokymo medžiagos vertinimas;

- Specializuotos technologinės dokumentacijos rengimas;

- Programinio valdymo metalo apdirbimo įrenginių operatorių kvalifikacijos atestavimas MTS programa.

 
 
Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų internetinėje svetainėje adresu: http://www.pma.lt
Plačiau